Share

TOP 2000 – Warszawa

TOP 2000 – Warszawa

nazwa:
zadaptacja starego budynku magazynowego na funkcję biurowo-magazynową. Budynek TOP 2000 jako siedziba Polkomtel.

inwestor:
TOP 2000

rok:
projekt 1998, realizacja 1999