Share

BAZAR RÓŻYCKIEGO – Warszawa

BAZAR RÓŻYCKIEGO – Warszawa

nazwa:
nowy BAZAR RÓŻYCKIEGO w Warszawie ulica Targowa / Ząbkowska

Inwestor:
SPÓŁDZIELNIA KUPCÓW BAZARU RÓŻYCKIEGO

powierzchnia:
13.500m²

rok:
projekt 1999-2000, realizacja zatrzymana 2000