Share

STACJA MUZEUM KOLEJNICTWA – Warszawa

STACJA MUZEUM KOLEJNICTWA – Warszawa

inwestor: PKP S.A.

powierzchnia: 30.000 m²

rok: projekt konkursowy 2016

adres: Warszawa (Odolany, stacja Szczęśliwice) ul. Potrzebna

założenia: Architektura „Stacji Muzeum” nawiązuje do klasycznej retro-architektury kolejowej początków ery pary. Forma salonu wystawowego na kanwie historycznych parowozowni wachlarzowych z obrotnicą w centrum zbiegu torów. Wieża widokowa (kawiarnia/klub) w klimacie starych ciężkich kolejowych wież wodnych bardzo charakterystycznych dla większych kolejowych założeń urbanistycznych. Architektura wnętrza budynku hali taboru w klimacie dworcowej hali peronowej z łukową, niekończącą się perspektywą. Zastosowana kolorystyka na bazie obowiązujących na polskich kolejach państwowych kolorach taboru kolejowego (brąz wagonów towarowych PKP). Na ścianach bocznych widoczne parafrazy szyn kolejowych z charakterystycznymi kątami dla rozjazdów kolejowych.