Share

MORASKO CITY – Poznań

MORASKO CITY – Poznań

inwestor: Konimpex – Invest Sp. z o.o.

powierzchnia: 80.000 m²

rok: projekt koncepcyjny 2015

adres: Poznań ul. Szklarniowa / Huby Moraskie

koncepcja zagospodarowania terenu 12 ha położonego w północnej części miasta Poznania, w dzielnicy Morasko.