STACJA MUZEUM KOLEJNICTWA - Warszawa

nazwa:
STACJA MUZEUM - nowe muzeum kolejnictwa
inwestor:
PKP S.A.
powierzchnia:
30.000 m²
rok:
konkurs 2016

Architektura „Stacji Muzeum” nawiązuje do klasycznej retro-architektury kolejowej początków ery pary. Forma salonu wystawowego na kanwie historycznych parowozowni wachlarzowych z obrotnicą w centrum zbiegu torów. Wieża widokowa (kawiarnia/klub) w klimacie starych ciężkich kolejowych wież wodnych bardzo charakterystycznych dla większych kolejowych założeń urbanistycznych. Architektura  wnętrza  budynku hali taboru w klimacie dworcowej hali peronowej z łukową, niekończącą się perspektywą. Zastosowana kolorystyka na bazie obowiązujących na polskich kolejach państwowych kolorach taboru kolejowego (brąz wagonów towarowych PKP). Na ściachach bocznych widoczne parafrazy szyn kolejowych z charakterystycznymi kątami dla rozjazdów kolejowych.