PROJEKT

CEPELIA TOWER - Warszawa

nazwa:
CEPELIA TOWER budynek biurowy 

powierzchnia:
35.000m²

rok:
projekt wizyjny 2009