PROJEKT

BAZAR RÓŻYCKIEGO - Warszawa

nazwa:
nowy BAZAR RÓŻYCKIEGO w Warszawie ulica Targowa / Ząbkowska 

Inwestor:
SPÓŁDZIELNIA KUPCÓW BAZARU RÓŻYCKIEGO

powierzchnia:
13.500

rok:
projekt 1999-2000, reazlizacja zatrzymana 2000