Grójecka 216 - Warszawa

nazwa:
budynek mieszkaniowy wielorodzinny z usługami w parterach i -1 garażem podziemnym w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 216

inwestor:

powierzchnia:
10.100 m²

rok:
projekt zamienny 2017